دندانپزشک‌ها برای عصب‌کشی دندان باید طول ریشه کانال دندان را بررسی نمایند. برای اندازه گیری صحیح طول کانال ریشه دندان از دستگاهی به نام اپکس لوکیتور  یا اپکس فایندر استفاده می‌شود. این دستگاه دارای نسل‌های مختلفی طراحی و تولید می شوند. هر نسل از این دستگاه ها معایب خاص خود را داشتند اما با پیشرفت علم و فناوری در نسل های بعدی این مشکلات تا حدودی رفع شدند. اپکس فایندر دندانپزشکی نسل سوم این دستگاه ها است که دربرابر رطوبت ریشه دندان مقاومت بسیار بالایی دارند و نتایج بسیار دقیقی را به پزشک ارسال می‌کنند.

نحوه استفاده از این دستگاه به گونه ای است که برای مشاهده بهتر تاج دندان بهتر است که محیط خشک باشد تا دستگاه درصد خطای کمتریرا نمایش دهد. نسل چهار این دستگاه دارای عایق محافظ در برابر رطوبت است و نیازی نیست محیط دندان و ریشه دندان کاملا خشک شود. برای کاهش درصد خطا در اندو بهتر است از دو رادیوگرافی و اپکس فایندر استفاده شود. زیرا استفاده از این دو دستگاه ( رادیوگرافی و اپکس لوکیتور) به عنوان مکمل هم و تشخیص کانال ریشه دندان در دندانپزشکی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.